Buoyancy and Density


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Buoyancy and Density
Beskrivelse A lab activity looking at the relationships associated with Archimedes' Principle, namely buoyancy, buoyant force and density.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord archimedes principle, buoyancy, buoyant force
Simuleringer Buoyancy


Forfattere Jared Schmidt
Skole / Organisasjon Lincoln Park Performing Arts Charter School
Lastet opp 03.01.11
Oppdatert 19.05.15