Nuclear Fission Inquiry A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Nuclear Fission Inquiry
Beskrivelse
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord chain reaction, nuclear, nuclear bomb, nuclear fission
Simuleringer Fisjon


Forfattere Stephanie Chasteen
E-post for kontakt stephanie.chasteen@Colorado.EDU
Skole / Organisasjon Science Education Initiative
Lastet opp 16.12.10
Oppdatert 16.12.10