Ramp lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ramp lab
Beskrivelse This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ramp Concepts
Simuleringer Ramp: Forces and Motion


Forfattere Nathan Upchurch
Skole / Organisasjon Texas High School
Lastet opp 10.11.10
Oppdatert 22.12.10