Spring to Another World


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Spring to Another World
Beskrivelse Use "Masses and Springs" to determine force constants, a mass value, and the gravitational acceleration of an unknown planet. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Spring to Another World Answer Key" to dean@phyz.org.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics Tech Lab, Hooke's law, Phyz, spring-mass oscillator
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Dean Baird, Paul G. Hewitt
E-post for kontakt dean@phyz.org
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 09.11.10
Oppdatert 19.10.14