Strong and Weak Acids A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Strong and Weak Acids
Beskrivelse This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in General Chemistry.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Acid, Concentration, Dilution, Dissociation, Equilibrium, Solution, Strength, Strong, Water, Weak, pH
Simuleringer Syre/base-løsning (HTML5), Syre/base-løsning


Forfattere Kelly Lancaster, Laurie Langdon
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 04.11.10
Oppdatert 26.05.15