Line of best fit activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Line of best fit activity
Beskrivelse This activity is designed to introduce students to the concept of "line of best fit" and determining the difference between linear data and quadratic data.
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Curve Fitting, Line of Best Fit
Simuleringer Kurvetilpasning


Forfattere Dave Dalton
Skole / Organisasjon none currently
Lastet opp 30.10.10
Oppdatert 30.10.10