Momentum Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Momentum Lab
Beskrivelse I wrote this lab to help my freshman physics class investigate the law of conservation of momentum in 1-dimensional collisions before we discussed it in class.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation, inquiry, momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Stephanie Givinsky
Skole / Organisasjon Lakeview High School
Lastet opp 28.10.10
Oppdatert 31.10.10