Thermal Expansion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Thermal Expansion
Beskrivelse These are the one word question. Which clear your concept and your learning.
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Calorimetry, expansion, heat, temperature
Simuleringer Aggregattilstander


Forfattere Pravesh Rohilla
Skole / Organisasjon The Pioneer Academy
Lastet opp 26.10.10
Oppdatert 19.05.15