Density and Buoyancy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density and Buoyancy
Beskrivelse Activity for exploring density of various objects.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy, Density, Mass, Volume
Simuleringer Density


Forfattere Milton Johnson
E-post for kontakt smhsfyzix@yahoo.com
Skole / Organisasjon Bioscience High School
Lastet opp 05.10.10
Oppdatert 18.10.10