Density and Buoyancy A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density and Buoyancy
Beskrivelse Activity for exploring density of various objects.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Buoyancy, Density, Mass, Volume
Simuleringer Density


Forfattere Milton Johnson
Skole / Organisasjon Bioscience High School
Lastet opp 05.10.10
Oppdatert 18.10.10