Phet Solar System Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Phet Solar System Simulation Lab
Beskrivelse based on old Gravitation Limited activity from Dan Burns. Error in file submitted earlier. This one should be good
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Universal Gravitiation
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Pauline Seales
E-post for kontakt pmseales@yahoo.com
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 24.08.10
Oppdatert 19.05.15