Instructor


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Instructor
Beskrivelse Used with all units that contain atomic theory or properties of radiation.
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alpha decay, beta decay, fission
Simuleringer Alfanedbryting, Betanedbryting, Fisjon


Forfattere Clarence Canty
Skole / Organisasjon Southwest High School
Lastet opp 19.08.10
Oppdatert 19.08.10