D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel
Beskrivelse for 9th grade Conceptual Physics. In conjunction with hands-on labs has greatly improved student understanding of series and parallel circuits
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Equivalent resistance, Parallel, Series
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Pauline Seales
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10