Electrostatics Simulation lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrostatics Simulation lab
Beskrivelse for 9th grade Cpnceptual Physics
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Inverse Square law, electric field diagrams
Simuleringer Charges and Fields, Elektrisk landhockey


Forfattere Pauline Seales
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10