Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum
Beskrivelse was written for 1.08 version
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angular momentum, moment of inertia, torque
Simuleringer Torque


Forfattere Sarah Stanhope
Skole / Organisasjon Easley High School
Lastet opp 24.02.10
Oppdatert 13.03.12