Energy, Forces, and Motion basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy, Forces, and Motion basics
Beskrivelse This uses a Half-pipe context to relate what students see in the winter games to skate boarding.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy, forces, motion
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Kristi Goodwin
Skole / Organisasjon C.W. Davis Middle School
Lastet opp 17.02.10
Oppdatert 21.02.10