Series and Parallel Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Series and Parallel Circuits
Beskrivelse This is a good "review" of concepts pertaining to current and voltage in series and parallel circuits; yet an introduction to power in circuits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Nicole Murawski
Skole / Organisasjon Royal Oak High School
Lastet opp 15.02.10
Oppdatert 15.02.10