R-C Circuits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel R-C Circuits
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Capacitance, Parallel, R_C, Resistance, Series
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Christine Deyo
Skole / Organisasjon Rochester Adams High School
Lastet opp 10.02.10
Oppdatert 29.06.10