Radio active Dating Game for Earth science


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Radio active Dating Game for Earth science
Beskrivelse This activity is for freshmen Earth science students who are non college bound. Students should finish in one class period but can also finish at home.
Emne Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Half life, Radioactive dating
Simuleringer Spill om radioaktiv datering


Forfattere Heather Cox
Skole / Organisasjon Fisher High School
Lastet opp 26.01.10
Oppdatert 26.01.10