Gravity and Planetary Orbits Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity and Planetary Orbits Lab
Beskrivelse A virtual lab activity to help students gain an intuitive understanding for how planetary orbits are affected by orbital velocity and the presence of other gravity-producing objects besides the sun.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ellipse, Energy, Gravity, Momentum, Orbits
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Patrick Harmon
Skole / Organisasjon Country Day School
Lastet opp 22.04.10
Oppdatert 22.04.10