Application of The First Law of Thermodynamics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Application of The First Law of Thermodynamics
Beskrivelse This quantitative activity focuses on relationships between internal Energy work, and heat.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Internal energy, efficiency, heat, work
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Andrzej Sokolowski
Skole / Organisasjon Magnolia West High School
Lastet opp 18.01.10
Oppdatert 24.01.10