Radioactive Dating Game


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Radioactive Dating Game
Beskrivelse Adapted from Glenn Reagan's submission
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord radioactivity
Simuleringer Spill om radioaktiv datering


Forfattere Paul Burgmayer
E-post for kontakt pburgmayer@gvsd.org
Skole / Organisasjon Great Valley High School
Lastet opp 25.12.09
Oppdatert 25.12.09