Circuit design challenge A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit design challenge
Beskrivelse Students will compete with each other to design increasing complex circuits.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Annet, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord DC, challenge, circuit, contest, design, extra credit, multi level
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm), Virtuell lab, Kretsbyggeren (kun likestrøm), Kretsbyggeren (kun likestrøm), Virtuell lab


Forfattere Philip Kukulski
Skole / Organisasjon Advanced Technology Academy
Lastet opp 13.12.09
Oppdatert 29.06.10