Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Demonstrating the principle of phase plugs used in loudspeakers by Wave Interference
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Annet
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord acoustics, loudspeakers, phase plug, speakers
Simuleringer Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Csaba Horvath
E-post for kontakt horvathcsaba@freemail.hu
Skole / Organisasjon freelance
Lastet opp 31.01.10
Oppdatert 07.02.10