Calculer le poids d'un "grave"


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Calculer le poids d'un "grave"
Beskrivelse Le poids est une force de gravité.
Emne Fysikk
Nivå Annet
Type Annet
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Ja
Språk French
Nøkkelord Weight, gravity, mass
Simuleringer Gravitasjonskraftlab


Forfattere Bernard Lacour
Skole / Organisasjon TCA
Lastet opp 19.11.09
Oppdatert 23.12.10