Determination of Gravitational Acceleration


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of Gravitational Acceleration
Beskrivelse Determination of the gravitational acceleration of planets and the Moon based on the period of a pendulum
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, pendulum, period
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 11.10.09
Oppdatert 11.10.09