Dalton's Law of Partial Pressures


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Dalton's Law of Partial Pressures
Beskrivelse The student confirms that, at constant temperature, the pressure of a mixture of gases is the sum of the pressures exerted by the individual gases in the same container.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Gas Laws, Partial Pressure, Pressure
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 26.09.09
Oppdatert 26.09.09