Optics Online


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Optics Online
Beskrivelse Qualitative questions that help students to see the variables that affect images.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord lens, ray diagram
Simuleringer Geometric Optics


Forfattere Scott McCurdy
E-post for kontakt scmccurdy@smcps.org
Skole / Organisasjon St Mary\'s County Public Schools
Lastet opp 16.10.09
Oppdatert 19.05.15