Sound Virtual Practical Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Virtual Practical Activity
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord damping, transverse, wave equation
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Bruce Carpenter
E-post for kontakt carpenter.bruce@bssc.edu.au
Skole / Organisasjon Virtual Learning Network
Lastet opp 16.09.09
Oppdatert 16.09.09