Determination of angle of projection for maximum range


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of angle of projection for maximum range
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Angle of projection, Range.
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Vincent Kizza
Skole / Organisasjon Gayaza High School
Lastet opp 10.09.09
Oppdatert 10.09.09