potential well lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel potential well lab
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord finite well, potential well, quantum mechanics, square well, wave function
Simuleringer Quantum Bound States


Forfattere Tim Paglione
Skole / Organisasjon York College, CUNY
Lastet opp 03.11.09
Oppdatert 03.11.09