potential barrier lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel potential barrier lab
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord potential barrier, quantum mechanics, step potential, tunneling, wave function
Simuleringer Quantum Tunneling and Wave Packets


Forfattere Tim Paglione
Skole / Organisasjon York College, CUNY
Lastet opp 03.11.09
Oppdatert 03.11.09