Gravity Lab- intro A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Lab- intro
Beskrivelse This is the first in a series of inquiry labs. Learning Goals: Students will be able to: Describe how the force on a small mass compares to the force on a larger mass. Describe how force between two masses changes with mass and distance.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gravity, math, phet, relationships
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5), Gravitasjonskraftlab


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 22.05.10
Oppdatert 26.04.20