Salts and Solubility 5 Activities in pdf A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Salts and Solubility 5 Activities in pdf
Beskrivelse This has all the materials for using the simulation for 5 different activities that I used throughout the year in different units. If you want to download the materials in Word for easy editing, look at the individual activitiy postings
Emne Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord nomenclature, salts, solubility
Simuleringer Reactions & Rates, Salter og Løselighet


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 19.05.09
Oppdatert 23.09.13