Invention Lab_Wave Interference A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Invention Lab_Wave Interference
Beskrivelse First draft of an activity on wave interference. Uses the Wave Interference PhET sim and real equipment (laser and double slit).
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord diffraction, double slit, interference, light, phet, single slit, sound, water, waves
Simuleringer Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Noah Podolefsky
Skole / Organisasjon University of Colorado
Lastet opp 30.04.09
Oppdatert 30.01.19