Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Equilibrium 2 (Le Chatelier's Principle)
Beskrivelse This short activity is done after Le Chatelier's Principle is covered in class. Students have already done the first lab, "Exploring Equilibrium," where they investigated temperature changes a little bit; here, they test their ideas and predictions about temperature changes in light of Le Chatelier's Principle.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Le Chatelier's Principle
Simuleringer Reactions & Rates


Forfattere Amy Jordan
Skole / Organisasjon Santa Fe Preparatory School
Lastet opp 03.03.09
Oppdatert 02.09.15