Photoelectric Effect Virtual Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Virtual Experiment
Beskrivelse Students explore the concepts of threshold frequency, work function, and stopping voltage. Students also explore the effect of light intensity on the emitted electrons.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, stopping voltage, threshold frequency, work function
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Paul Longwell
Skole / Organisasjon Hollidaysburg Area High School
Lastet opp 19.02.09
Oppdatert 19.02.09