Exploring Fission (inquiry)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Fission (inquiry)
Beskrivelse I used this for my inquiry based freshman physics course and it worked great!
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chain reaction, fission, nuclear reaction
Simuleringer Fisjon


Forfattere K. Gates
Skole / Organisasjon Norfolk Public Schools
Lastet opp 10.02.09
Oppdatert 10.02.09