How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?
Beskrivelse My students love this Phet simulation and worked hard on the lab worksheet. Many smiles and comments like, "hey, look at this". I believe you will find this activity very worthwhile.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord orbit, planet, satellite, solar system
Simuleringer Mitt solsystem


Forfattere Carlton Rink
Skole / Organisasjon Timothy Christian High School, Elmhurst, IL
Lastet opp 15.01.09
Oppdatert 15.01.09