The Visible Spectrum


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel The Visible Spectrum
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electromagnetic spectrum waves
Simuleringer Neonlys og andre gassutladningslamper


Forfattere Phil Cook
E-post for kontakt chemteacherphil@gmail.com
Skole / Organisasjon Culver Academies
Lastet opp 21.11.08
Oppdatert 21.11.08