Equation Grapher: Transformations of graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Equation Grapher: Transformations of graphs
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord horizontal and vertical stretching and shrinking, vertical translation
Simuleringer Equation Grapher


Forfattere Stacy Larson
E-post for kontakt larsons@limonbadgers.com
Skole / Organisasjon Limon High School
Lastet opp 20.11.08
Oppdatert 22.11.08