Spinometer


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Spinometer
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord magnetic, mechanics, nuclear, quantum, resonance
Simuleringer Alfanedbryting, Quantum Bound States, Stern-Gerlach Experiment


Forfattere Chris Mounce
Skole / Organisasjon University of Washington
Lastet opp 28.07.09
Oppdatert 28.07.09