Rutherford Scattring Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Scattring Simulation
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord alpha particle, atomic model
Simuleringer Rutherford Scattering


Forfattere Amy Phillip
Skole / Organisasjon Limon High School
Lastet opp 12.11.08
Oppdatert 13.11.08