Gas Laws Exploration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gas Laws Exploration
Beskrivelse
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord pressure, relationships, temperature, volume
Simuleringer Gassegenskaper


Forfattere Amy Phillip
Skole / Organisasjon Limon High School
Lastet opp 12.11.08
Oppdatert 13.11.08