Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based)
Beskrivelse This is a pdf of two activities that can downloaded in Word for editing by viewing the activities separately.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord maze, motion, phet, vectors
Simuleringer Maze Game


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 21.10.08
Oppdatert 07.07.13