Glaciers Earth Science A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Glaciers Earth Science
Beskrivelse
Emne Geofag
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord climate, glacier
Simuleringer Isbreer


Forfattere Ryan Tucek
E-post for kontakt tucekr@penntrafford.org
Skole / Organisasjon PTHS
Lastet opp 15.10.08
Oppdatert 06.06.09