Models of the hydrogen atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of the hydrogen atom
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord , atomic theory, hydrogen, spetrum
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Paul Burgmayer
Skole / Organisasjon Great Valley High School
Lastet opp 20.11.08
Oppdatert 20.11.08