Swinging Physics Using Pendulum Phet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Swinging Physics Using Pendulum Phet
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Lab
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord pendulum, period, swing
Simuleringer Pendellaboratorium (HTML5), Pendel-laboratorium


Forfattere John Lewis and Michi Ishimoto
Skole / Organisasjon Glenbrook South High School
Lastet opp 20.07.08
Oppdatert 13.09.17