Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based)
Beskrivelse These are all my clicker questions for Salts and Solubility. You can download each lessons with the student directions individually
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemistry, equilibrium, phet activity, precipitation, reactions, salts, solubility, solubility product
Simuleringer Salter og Løselighet


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 26.07.08
Oppdatert 07.07.13