Electric Fields Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Fields Simulation
Beskrivelse The activity allows students to visualize field lines of charged objects, the interaction of charged objects, and the effect of an applied external field.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric Field, electric charge, repulsion
Simuleringer Electric Field of Dreams


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 09.01.10
Oppdatert 09.01.10