Intrinsic Randomness


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Intrinsic Randomness
Beskrivelse This lesson has the students explore the intrinsic randomness of alpha decay by using dice and the simulation of alpha decay. The focus is on the predictable behaviour of large numbers of particles and the unpredictable nature of single particles.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord intrinsic randomness, nuclear, radioactivity
Simuleringer Alfanedbryting


Forfattere Roberta Tevlin
E-post for kontakt roberta@tevlin.ca
Skole / Organisasjon Toronto District School Board
Lastet opp 28.06.08
Oppdatert 09.10.08